VUFF

Vilniaus universitete, šiais metais švenčiančiame 435 metų įkūrimo jubiliejų, prieš 40 metų, 1974-aisiais, įsteigta Astronomijos ir kvantinės elektronikos katedra. Joje greta jau kelis šimtmečius VU egzistuojančio astronomijos mokslo imta plėtoti tuo metu naują kvantinės elektronikos kryptį, susijusią su lazerių fizika ir netiesine optika, ir pradėti rengti šios srities aukščiausios kvalifikacijos specialistai. Įsteigus bendrą Astronomijos ir kvantinės elektronikos katedrą, buvo realizuoti dar 1969 m. Vilniaus universiteto Fizikos fakultete pradėti lazerių fizikos bei netiesinės optikos sričių eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai, taip pat pirmųjų studentų, dar 1970 m. priimtų į kvantinės elektronikos specializaciją, studijos. Nuo 1988 m. astronomijos studijas perkėlus į kitas katedras, įsteigta atskira Kvantinės elektronikos katedra (KEK), kuri sėkmingai tęsė diplomuotų kvantinės elektronikos specialistų rengimą iki 1995 m. Nuo 1996 m. KEK rengia lazerių fizikos ir optinių technologijų magistrus, o nuo 2009 m. dar ir lazerinių technologijų magistrus. Per 39 metus parengta per 450 diplomuotų fizikų ir lazerių fizikos bei lazerinių technologijų specialistų, sėkmingai dirbančių Lietuvos lazerių įmonėse, universitetuose ir mokslo tyrimo institutuose, kur vyksta lazerių tyrimai ir lazerinių technologijų kūryba. Dalis katedros parengtų specialistų yra išvykę dirbti į užsienio mokslo centrus ir lazerių kompanijas. Aukštos kvalifikacijos magistrų ir doktorantų rengimas neįmanomas be Kvantinės elektronikos katedroje vykdomų pasaulinio lygio lazerių fizikos, netiesinės optikos, optinių komponentų charakterizavimo, biofotonikos ir lazerinių mikrotechnologijų tyrimų.