VUFF

Ilgametis KEK vedėjas ir LTC vadovas A.P. Piskarskas apdovanotas:

 • 1992 m. A.von Humboldt‘o premija;
 • 1999 m. Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinu;
 • 2001 m. Europos fizikų draugijos Kvantinės elektronikos ir optikos mokslo premija;
 • 2002 m. LRV ministro pirmininko A.M. Brazausko padėka;
 • 2002 m. Vilniaus miesto savivaldybės mero padėka;
 • 2003 m. Vilniaus miesto šv. Kristoforo statulėle;
 • 2010 m. vardine LMA premija – Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika) – už darbų ciklą „Parametrinis ultratrumpųjų šviesos impulsų stiprinimas ir generavimas“;
 • 2012 m. Baltijos Asamblėjos premija už tyrimus lazerių ir netiesinės optikos srityse.

Katedros darbuotojai, gavę Lietuvos mokslo premijas:

 • 1994 m. R. Danielius, A.P. Piskarskas ir A.P. Stabinis už darbų ciklą (1984–1993) „Šviesos parametriniai reiškiniai kristaluose“.
 • 1999 m. A. Dementjev, R. Gadonas, V. Sirutkaitis ir V. Smilgevičius už darbų ciklą (1983–1998) „Ultratrumpieji šviesos impulsai: generavimas, valdymas, taikymai“.
 • 2002 m. A.P. Piskarskas, R. Rotomskis, G.V. Streckytė, B. Juodka, V. Kirvelienė, L. Griciūtė, K. Valuckas, L. Bloznelytė-Plešnienė ir J. Didžiapetrienė už darbų ciklą (1986–2000) „Fotosensibilizuota navikų terapija: fizikiniai, biocheminiai, ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai“.
 • 2004 m. A. Dubietis, G. Valiulis ir A. Varanavičius už darbų ciklą (1993–2003) „Netiesinė šviesos lokalizacija“.
 • 2010 m. E. Gaižauskas ir G. Trinkūnas už darbų ciklą (1995–2009) „Lazeriu stimuliuoti ultraspartieji vyksmai: teoriniai modeliai ir vyksmai“.

Doktorantų ir jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų premijos skirtos:

 • 1998 m. doktorantui S. Bagdonui už darbą „Lazerinė sensibilizacija navikų terapijoje: fotovaistų fototransformacija“.
 • 2007 m. dr. S. Orlovui už darbą „Sudėtingos sandaros šviesos pluoštų sklidimas ir parametrinė sąveika“.
 • 2010 m. dr. V. Pyragaitei už darbą „Sudėtingų šviesos darinių laisvaerdvis sklidimas bei netiesinė sąveika“.

Doktorantų ir jaunųjų mokslininkų stipendijos skirtos:

 • 2012 m. dr. M. Malinauskui – Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų stipendija.
 • 2014 m. doktorantei M. Matulionytei – Nacionalinė metinė Pasaulio mokslininkų federacijos stipendija (Šveicarija).

Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos studentams:

 • Prezidento Aleksandro Stulginskio vardinė stipendija skirta studentams D. Gailevičiui (lazerinė fizika ir optinės technologijos, magistrantūra, I kursas) ir I. Gražulevičiūtei (lazerinė fizika ir optinės technologijos, magistrantūra, I kursas).

Studentų ir doktorantų mokslinių darbų premijos:

 • 1997 m. biofotonikos grupėje dirbantys studentai A. Jasaitis ir P. Juzėnas už fotosensibilizuotos navikų srities darbų ciklą apdovanoti LMA jaunųjų mokslininkų konkurso laureatų diplomais (vadovas prof. R. Rotomskis).
 • 2010 m. doktorantas V. Purlys už darbų ciklą „Naujų hibridinių fotopolimerų tyrimas ir taikymas trimačių mikrodarinių formavimui“ gavo LMA studentų mokslinių darbų konkurso premiją (vadovas doc. R.Gadonas).
 • 2012 m. M. Matulionytės magistrinis darbas (vadovas prof. R. Rotomskis) laimėjo trečią vietą Ūkio ministerijos organizuotame konkurse ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo tema.
 • 2013 m. Lietuvos mokslų akademijos pagyrimo raštas už 2012 m. aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursui pateiktą mokslinį darbą „Fotoliuminescuojančios aukso nanodalelės fluorescencinei onkologinių ligų diagnostikai ir terapijai“ įteiktas M.Matulionytei (FF), D. Saboniui (FF) ir R. Marcinonytei (GMF). (Vadovas prof. R. Rotomskis).

Mokslinėse konferencijose apdovanoti pranešimai:

 • 1993 m. bendras KEK fizikų ir Onkologijos centro mokslininkų darbas „Lazeriai, gama spinduliuotė ir chemoterapija gydant porfirinais sensibilizuotus piktybinius navikus“ (aut.: K.P. Valuckas, J. Didžiapetrienė, V. Atkočius, L. Griciūtė, L. Lukšienė, L. Zaleckaitė, R. Rotomskis ir V. Smilgevičius) Los Andžele (JAV) vykusiame Biomedicininės optikos simpoziume apdovanotas T. Maimano premija.
 • 2012 m. už geriausią stendinį pranešimą „Lazeriu sukeltos pažaidos slenksčio ir jo neapibrėžties nustatymo analizė panaudojant Bajeso statistiką“ konferencijoje SPIE Laser Damage 2012 apdovanti G. Batavičiūtė, P. Grigas, L. Smalakys ir A. Melninkaitis.
 • 2013 už geriausią žodinį pranešimą „Femtosekundiniais lazerio impulsais sukeltos pažaidos tyrimai interferencinėse dangose, panaudojant itin aukštos laiko skyros skaitmeninę holografinę mikroskopiją“ konferencijoje SPIE Laser Damage 2013 apdovanotas A. Melninkaitis. Bendraautoriai: N. Šiaulys ir L. Gallais-During (Prancūzija).

Rektoriaus premijos skirtos:

 • 2002 m. prof. V. Sirutkaičiui;
 • 2003 m. prof. A.P. Stabiniui;
 • 2005 m. prof. A.P. Piskarskui;
 • 2009 m. prof. A. Dubiečiui;
 • 2011 m. jaunųjų mokslininkų Rektoriaus premija – dr. M. Malinauskui;
 • 2012 m. jaunųjų mokslininkų Rektoriaus premija – dr. A. Melninkaičiui;
 • 2013 m. jaunųjų mokslininkų Rektoriaus premija – dr. V. Pyragaitei.

Ordinai:

 • 2003 m. prof. V. Sirutkaitis apdovanotas Gedimino ordino karininko kryžiumi.

Premijomis apdovanoti KEK darbuotojų parašyti vadovėliai:

 • 2004 m. Švietimo ir mokslo ministerijos paskatinamąja premija apdovanotas vadovėlis „Biomedicinos fizika kolegijų studentams (aut.: V. Karenauskaitė, S. Bagdonas, G. Streckytė, J. Butrimaitė ir R. Rotomskis).
 • 2006 m. Švietimo ir mokslo ministerijos aukštojo mokslo vadovėlių konkurso 1-ąja premija apdovanotas dviejų dalių vadovėlis „Fizika medicinos ir gamtos mokslų studentams“ (aut.: J. Butrimaitė, A. Dementjev, G. Dikčius, R. Gadonas, J. Jasevičiūtė, V. Karenauskaitė, V. Sirutkaitis ir V. Smilgevičius).