VUFF
fmbl_header.jpg

Sveiki!

Aš niekada negalvojau apie ateitį – ji ir pati ateina pakankamai greitai. A.Einšteinas

VU FF Kvantinės elektronikos katedros padalinys tarpfakultetinė Fizikos bendroji mokomoji laboratorija Medicinos, Gamtos mokslų ir Chemijos fakultetų studentams įkurta 1974 m., siekiant ugdyti šių fakultetų studentų eksperimentavimo įgūdžius darbui su šiuolaikine eksperimentine įranga, suteikti žinių apie fizikinių dydžių matavimo metodus, eksperimento rezultatų apdorojimą, pateikimą bei matavimo paklaidų įvertinimą. Čia fizikos laboratorinius darbus atlieka minėtų fakultetų studentai, studijuojantys medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos; biologijos, molekulinės biologijos, biofizikos, geologijos, hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos, geografijos, hidrologijos ir meteorologijos; chemijos ir biochemijos studijų programose, todėl laboratorijoje esantys praktikos darbai yra orientuoti į atitinkamų studijų programų specifiką. Šiuos darbus laboratorijoje nuo 2018/19 m.m. atlieka Fizikos fakulteto  Taikomosios fizikos studijų programos studentai, gali atlikti būsimieji ir esami gamtos mokslų mokytojai ir kt.

Laboratorija aprūpinta gera laboratorine įranga, šiuolaikiniais prietaisais ir priemonėmis bei kompiuteriais. Galima atlikti 58 praktikos darbus iš įvairių fizikos sričių: mechanikos, akustikos, molekulinės fizikos ir termodinamikos, elektromagnetizmo, optikos ir kvantinės fizikos bei medicininės elektronikos. Ypatingas dėmesys skiriamas tokioms fizikos temoms, kuriose nagrinėjami fizikiniai vyksmai gyvuosiuose organizmuose. Darbuose yra daug užduočių, susijusių su fizikos metodais ir prietaisais, taikomais šiuolaikiniams medicinos, biologijos, chemijos ir kt. tyrimams (pvz.: klausos jutos tyrimas, akies ydų modeliavimas ir korekcija, kraujo slėgio matavimas ir kt.). Yra darbų, kurių užduotis galima lygiagrečiai atlikti įprastais prietaisais ir modeliuoti kompiuteriu virtualioje aplinkoje. Tokioje aplinkoje galima padidinti įvairių fizikinių vyksmų variacijas, išplėsti užduočių ribas.

Kartu su Fizikos fakulteto dėstytojais laboratorijos darbuotojai yra išleidę dviejų dalių vadovėlį „Fizika medicinos ir gamtos mokslų studentams“, kuriame pateikti išsamūs laboratorijoje esančių darbų teorijos ir metodikų aprašai. Šis vadovėlis 2006 m. apdovanotas Lietuvos ŠMM Aukštojo mokslo vadovėlių konkurso 1-ąja premija. Laboratorijoje yra sukaupta nemaža specialios literatūros biblioteka, nuolat atnaujinami ir papildomi laboratorinių darbų aprašai, rengiamos metodinės priemonės lietuvių ir anglų kalbomis. Fizikos bendroji mokomoji laboratorija organizuoja fizikos praktikumus bei demonstracines ir pažintines ekskursijas bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų moksleiviams, kolegijų ir profesinių mokyklų studentams, fizikos mokytojams ir dėstytojams.

 

FBML Elektromiogramos uzrasymas

Laboratorinio darbo Elektromiogramos rankos raumenyje užrašymas stendas

FBML Ultragarsines Echoskopijos tyrimai

Laboratorinio darbo Ultragarsinės echoskopijos tyrimai stendas

Adresas: Fizikos bendroji mokomoji laboratorija, Saulėtekio al. 9 III rūmai, 521 kab. Vilnius; tel. 219 3097.