VUFF

Didžiausias skaičius darbuotojų yra Lazerinių tyrimų centre, todėl, vykdant įvairius projektus, darbuotojai yra suburiami į neformalias grupes. Tas pats darbuotojas gali dalyvauti keliose grupėse, dirbančiose įvairiose kryptyse. Atitinkamoje tematikoje dirbantys darbuotojai atspindi ne formalią struktūrą, o tose kryptyse dalyvaujančią virtualią grupę.