VUFF

Bendradarbiaujant su Nacionaliniu vėžio institutu, atliekami nanodalelių tyrimai: sintetinami koloidiniai kvantiniai taškai; modifikuojamas jų paviršius; sintetinamos fotoliuminescuojančios bei plazmoninės aukso nanodalelės; tiriamos jų spektrinės savybės, stabilumas, fotostabilumas, erdviniai parametrai ir dydžio pasiskirstymas. Fizikiniais metodais charakterizavus nanodaleles, tiriama jų susikaupimo vėžinėse ląstelėse dinamika, patekimo mechanizmai bei citotoksinis poveikis. Tiriamas dalelių rentgenokontrastiškumas, jų farmakokinetinės savybės eksperimentiniuose gyvūnuose. Siekiant sukurti bifunkcinį radioaktyvų-fluorescencinį žymenį, prie fotoliuminescuojančių aukso nanodalelių jungiamas metastabilus technecis, tiriamos jo optinės savybės ir stabilumas, pasiskirstymas eksperimentiniuose gyvūnuose. Taip pat atliekami radiologiniai tyrimai su techneciu Tc99m konjuguotomis magnetinėmis nanodalelėmis bei Gd3+ modifikuotomis apkonvertuojančiomis NaYF4 nanodalelėmis.

Kita grupės darbų kryptis apima tetrapirolinių fotosensibilizatorių fotocheminių virsmų spektroskopinius tyrimus modelinėse biologinėse terpėse ir antioksidatorių poveikio jiems vertinimą. Bendradarbiaujant su VMTI Inovatyvios medicinos centru, atliekami endogeninių porfirinų panaudojimo galimybių reumatoidinio artrito optinei diagnostikai  ir fototerapijai tyrimai.

BioFot gr labBiofotonikos grupė Biofizikos laboratorijoje. Iš kairės: stud. A. Timukas, prof. G. Streckytė, dokt. M. Stalnionis, dokt. M. Matulionytė-Safinė, prof. R. Rotomskis, dokt. L. Damalakienė, doc. S. Bagdonas ir dokt. A. Kalnaitytė

 

Biofotonikos grupę sudaro:

  • prof. R. Rotomskis,
  • prof. G. Streckytė,
  • doc. S. Bagdonas,
  • doktorantai – L. Damalakienė, M. Matulionytė-Safinė, M. Stalnionis ir A. Kalnaitytė,
  • magistrantas T. Biekša.

Pagrindinės tyrimų kryptys:

  • Modifikuoto paviršiaus nanodalelių stabilumo, fotovirsmų ir poveikio biologinėms sistemoms in vitro ir in vivo tyrimai optinės spektroskopijos ir mikroskopijos metodais.
  • Antioksidatorių poveikio fotosensibilizatorių fotocheminiams virsmams spektroskopiniai tyrimai.
  • Spektroskopijos ir mikroskopijos metodų taikymas biologinių audinių optinei diagnostikai.

Plačiau apie biofotonikos grupę rasite jų internetiniame puslapyje: www.biofotonika.ff.vu.lt/