VUFF

Šios grupės  artimiausių metų tikslas –  įsitraukti į tik XXI a. užgimusio atosekundžių mokslo tyrimus, tęsiant išskirtiniais pasiekimais pažymėtus katedros mokslininkų darbus iš itin trumpų impulsų generacijos ir jų taikymų netiesinėje optikoje srities. 1992 m. katedros mokslininkai, vadovaujami prof. A. Piskarsko, pasiūlė naują šviesos impulsų stiprinimo metodiką – moduliuoto dažnio impulsų parametrinį stiprinimą. Pastaruoju metu ši metodika tapo plačiai pripažinta kaip viena patraukliausių alternatyvų, kuriant naujos kartos femtosekundines itin didelių galių lazerines sistemas. Šio metodo pagrindu jau dešimtmetį kuriamos ar atnaujinamos itin trumpų ir ypač galingų šviesos impulsų lazerinės sistemos daugelyje pasaulių mokslo centrų. Toks metodas įdiegtas ir „Naglio“ komplekse vystomoje didelio intensyvumo lazerinėje sistemoje.

dilf grupeDidelio intensyvumo lazerių fizikos grupė laboratorijoje. Iš kairės: stud. Š. Straigis, R. Jarockytė, D. Kučinskas ir A. Butkus, mag. R. Budriūnas, stud. I. Balčiūnas, grupės vadovas dr. A. Varanavičius, mag. L. Karpavičius ir dokt. T. Stanislauskas.

 

Didelio intensyvumo lazerių fizikos grupę sudaro:

  • dr. A. Varanavičius,
  • doktorantas T. Stanislauskas,
  • magistrantai R. Budriūnas ir L. Karpavičius,
  • studentai Š. Straigis,  R. Jarockytė, A. Butkus, D. Kučinskas bei I. Balčiūnas.

Pagrindinės tyrimų kryptys:

  • Teravatų galios sub-10 fs trukmės impulsų formavimas, naudojant moduliuoto dažnio impulsų parametrinį stiprinimą.
  • Koherentinės spinduliuotės generacija giliojo ultravioleto ir Rentgeno diapazone aukštųjų harmonikų generacijos metodais.
  • Pavienių atosekundinės trukmės impulsų generacija ir jų naudojimas ultrasparčių procesų tyrimams.
  • Didelio intensyvumo kelių optinių ciklų trukmės impulsų sąveikos su medžiaga tyrimai.

Laboratorijos aparatūrinė įranga:

  1. Daugiapakopio parametrinio stiprinimo sistema, generuojanti teravatų galios sub-10 fs trukmės impulsus 1 kHz pasikartojimo dažniu.
  2. Aparatūrinis-diagnostinis kompleksas netiesinių reiškinių ir medžiagų eksperimentiniams tyrimams infraraudonoje, regimojoje, ultravioletinėje ir Rentgeno spektrinėje srityse.

OPCPA laboratorijaVaizdas daugiapakopio parametrinio stiprinimo sistemos, generuojančios teravatų galios sub-10 fs trukmės impulsus