VUFF

Šios grupės mokslinių tyrimų objektas yra intensyvių femtosekundinių lazerio impulsų sąveika su medžiagomis, jų charakterizavimas bei naujų optinio ir terahercų dažnių ruožo šaltinių kūrimas ultrasparčiosios spektroskopijos ir netiesinės optikos metodais. Didelė femtosekundinių lazerio impulsų galia, aukštas optinės pažaidos slenkstis skaidriose izotropinėse terpėse ir dujose šių tikslų leidžia siekti naudojant aukštesniųjų eilių netiesinius reiškinius tokius, kaip: trečiosios  harmonikos generavimas, keturbangis ir šešiabangis dažnių maišymas bei skirtuminio dažnio generavimas.

OTHzDSGNM gr labOptinio ir terahercų dažnio spinduliuotės generavimo netiesiniais metodais grupė laboratorijoje. Iš kairės sėdi: dr. E. Gaižauskas, dr. V. Pyragaitė, dokt. K. Steponkevičius; stovi: stud. T. Kontrimas, mag. E. Žeimys, dr. V. Vaičaitis ir mag. B. Makauskas

OTHzDSGNM erdvinis daznis

Erdvinis-dažninis kūginio šviesos pluošto, generuojamo natrio garuose, spektras

OTHzDSGNM 6bangis dazniu maisymasis

Šešiabangis dažnių maišymas ir trečiosios harmonikos generacija ore

Grupės nariai:

 • habil. dr. Virgilijus Vaičaitis,
 • dr. Eugenijus Gaižauskas,
 • dr. Viktorija Pyragaitė,
 • dr. Vygandas Jarutis,
 • doktorantas Kęstutis Steponkevičius,
 • magistrantas Ernestas Žeimys,
 • studentai Karolis Adomavičius ir Tomas Kontrimas.

Pagrindinės tyrimų kryptys:

 • Koherentinės ultrasparčiosios lazerinės spektroskopijos metodai.
 • Trečiosios optinės harmonikos generavimas ore, metalų garuose, bei kitose dujose.
 • Keturbangis ir šešiabangis dažnių maišymas ore, metalų garuose, bei kitose dujose.
 • Terahercų dažnio spinduliuotės generavimas ir detektavimas netiesinės optikos metodais.

Vykdant šiuos tyrimus buvo bendradarbiaujama su Lietuvos ir užsienio mokslo centrais: Ročesterio universitetu (Rochester, JAV), Merilendo universitetu (Maryland, JAV), Patros universitetu (Patras, Graikija), Jenos taikomųjų mokslų universitetu (Jena, Vokietija), Moksliniu-praktiniu medžiagų tyrimo centru (Minskas, Baltarusija), Puslaidininkių fizikos institutu (Vilnius, Lietuva). Tyrimų tematika padaryta virš 100 pranešimų tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose, paskelbta daugiau nei 100 mokslinių straipsnių tarptautinėje mokslinėje spaudoje.

 

Svečiai ir alumnai

Svečiai:

 • dr. Oleg Khasanov, Mokslinis-praktinis medžiagų tyrimo centras, Baltarusija, 2014.
 • dr. Olga Fedotova, Mokslinis-praktinis medžiagų tyrimo centras, Baltarusija, 2014.
 • Simone Ost, Jenos taikomųjų mokslų universitetas, Vokietija, 2009.
 • prof. Thomas Efthimiopoulos, Patros universitetas, Graikija, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013.
 • dr. Dionysios Pentaris, Patros universitetas, Graikija, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013.
 • dr. Nikolaos Merlemis, Atėnų techninis-edukologinis institutas, Graikija, 2008, 2010.

Alumnai:

 • Benas Makauskas, Plačiajuostės terahercų dažnio spinduliuotės generavimas ore, naudojant femtosekundinio lazerio impulsus, 2015.
 • Artūras Belickas, THz dažnio spinduliuotės generuojamos ore, žadinant femtosekundiniais lazerio impulsais, tyrimas, 2012.
 • Mindaugas Arnašius, Skaitinis stačiakampio impulso gaubtinės formavimo stiprintuvų grandinėje tyrimas, 2012.
 • Aurimas Savickas, Draustinės juostos solitonų spinduliavimas, 2009.
 • Mindaugas Kalinauskas, Daugiafotoninių netiesinių procesų tyrimas šarminių metalų garuose, 2008.
 • Jaroslav Smota, Femtosekundine spinduliuote indukuotų lūžio rodiklio pokyčių skaidrių terpių tūryje modeliavimas ir analizė, 2008.
 • Juozas Verseckas, Regeneratyvinio stiprintuvo tyrimas, 2007.
 • Tadas Lipinskas, Ramano sklaidos netiesiniuose KDP kristaluose tyrimas, 2005.
 • Romanas Rus, Impulsinės lazerio spinduliuotės poveikis interferencinių gardelių užrašymui, 2001.