VUFF

SchKPSvGenT pvzTyrimų objektas – parametrinių šviesos generatorių, sinchroniškai kaupinamų femtosekundiniais arba mikrolazerių impulsais, tyrimai. Grupėje yra trys doktorantai, trys jų vadovai ir keli studentai, daugiausia dirbantys su doktorantais. Dvi doktorantės dirba su sinchroniškai kaupinamais parametriniais generatoriais: viena su kaupinamais pirmąja, o kita su antrąja femtosekundinio iterbio lazerio harmonikomis. Pastaruoju metu femtosekundiniai iterbio lazeriai pradėti intensyviai naudoti dėl galimybės generuoti didelio dažnio sustiprintus impulsus, nes gali būti tiesiogiai kaupinami lazeriniais diodais. Dėl to buvo sukurti ir tokių lazerių osciliatoriai, generuojantys ~100 MHz pasikartojimo dažnio femtosekundinius impulsus. Jie galėtų būti plačiai taikomi netiesinėje mikroskopijoje, spektroskopijoje ir kitose srityse. Tačiau tam reikalingi derinamojo plačioje spektro srityje bangos ilgio femtosekundiniai impulsai, generuojami naudojant sinchroniškai kaupinamus parametrinius šviesos generatorius. Tai lėmė intensyvius šių lazerių panaudojimo tokių generatorių kaupinimui tyrimus. Tokie tyrimai pradėti 2011 m., bendradarbiaujant su bendrove „Šviesos konversija“ ir remiant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai (MITA) siekiant gauti efektyvią parametrinę generaciją srityje nuo regimosios iki vidurinės infraraudonosios. Jau sukurti tokių parametrinių šviesos generatorių maketai. Dabar stengiamasi sukurti automatizuotus sinchroniškai kaupinamų parametrinių generatorių maketus, turinčius valdomų dispersinių savybių. Pradėti tyrimai mažos energijos pikosekundiniais impulsais (200–500 ps), generuojamais mikrolazeriuose, kaupinamo parametrinio šviesos generatoriaus, leidžiančio keisti bangos ilgį visoje regimojoje srityje. Bus bandomi įvairūs būdai, kuriais galima generuoti derinamuosius pikosekundinius impulsus: užkratas, generuojamas fotoniniuose šviesolaidžiuose, ir tiesioginė parametrinė generacija. Kaupinimui naudojamas bendrovės „Standa“ gaminamas mikrolazeris su stiprintuvu ir harmonikų generatoriais.

SchKPSvGenT grParametrinių reiškinių grupė laboratorijoje. Iš kairės: dr. R. Grigonis, stud. A. Marcinkevičiūtė, prof. V. Sirutkaitis, dokt. K. Stankevičiūtė, dr. V. Jarutis, dokt. I. Pipinytė, dokt. J. Vengelis

 

Parametrinių reiškinių grupę sudaro:

  • prof. V. Sirutkaitis,
  • dr. R. Grigonis,
  • dr. V. Jarutis,
  • doktorantai: K. Stankevičiūtė, I. Pipinytė ir J. Vengelis,
  • studentai: I. Nemuraitė, A. Marcinkevičiūtė ir S. Vaisiūnas.

Laboratorijos aparatūrinė įranga:

  • Du sinchroniškai Yb:KGV lazerio pirmąja ir antrąja harmonikomis kaupinami femtosekundiniai parametriniai šviesos generatoriai, veikiantys ∼76 MHz pasikartojimo dažniu.
  • FLINT osciliatorius, kurio vidutinė galia yra 4 W.
  • Bendrovės Standa mikrolazeris.