VUFF

Kvantinės elektronikos katedroje ir Lazerinių tyrimų centre vykdyti projektai:

 

Nuo 2010 iki dabar:

 Projekto pavadinimas
Vadovas Partneriai Trukmė m.
Finansavimo šaltinis
Singuliariniai optiniai šviesolaidžiai: jų formavimas ir taikymas kampinio judesio kiekio momento valdymui mikrometriniame mastelyje Dr. Mangirdas Malinauskas Vilniaus universitetas + Universite de Bordeaux (Dr. Etienne Brasselet, LOMA laboratory) 2015 - 2016 Lietuvos-Prancūzijos dvišalio bendradarbiavimo programa ,,Žiliberas''

Hibridinių    polimero-stiklo   jutiklių,   suformuotų pasitelkiant femtosekundinį lazerinį apdirbimą, optomechaninių savybių tyrimas (Optopolyglass); CH-3-ŠMM-02/05

Projekto rezultatai

Prof. Valdas Sirutkaitis

VU  +  EPFL(Šveicarija),  Galatea  Lab  (vad.  prof  Yves Bellouard)

Projekto informacija

2016-02 - 2016-10 Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programa „Moksliniai tyrimai ir plėtra“
Femtosekundinė šviesa skaidriuose kietuosiuose kūnuose Dr. Andrius Melninkaitis VU + CEA - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (LABORATOIRE DES SOLIDES IRRADIÉS)
http://www.lsi.polytechnique.fr/jsp/accueil.jsp?LANGUE=0
2015 - 2016 Lietuvos mokslo taryba
Fotoninių kristalų erdviniai filtrai lazerinių sistemų pluoštų kokybės valdymui Dr. Martynas Peckus - 2014-03-01 - 2016-12-31 Lietuvos mokslo taryba
Didelės vidutinės galios <10 fs impulsų formavimas čirpuotų impulsų parametrinio stiprinimo metodu Dr. A. Varanavičius - 2014 - 2016 Lietuvos mokslo taryba
Pilnas ultasparčiųjų netiesinių šviesos ir medžiagos sąveikų charakterizavimas skaidriuose dielektrikuose infraraudonojoje spektro srityje Prof. A. Dubietis - 2013 - 2015 (2 metai) Lietuvos mokslo taryba
Integrinė Europos lazerinių tyrimų infrastruktūrų iniciatyva II Prof. A.Piskarskas Atskirų užduočių vadovas A.Varanavičius Forschungsverbund Berlin e.V.; Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels; Commissariat à l'Énergie Atomique; Centro de Laseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos; Centre National de la Recherche Scientifique; Foundation for Research and Technology‑Hellas; Friedrich-Schiller-Universitaet Jena; Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH; Institut de Ciencies Fotoniques, Fund. Priv.; International Laser Centre (Medzinárodné laserové centrum); National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei); Instituto Superior Técnico; Vrije Universiteit Amsterdam (Vereniging voor Christelijk Hoger Onderwijs Wetenschappelijk Onderzoek en Patientenzorg); Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari; Lunds Universitet; Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.; Military University of Technology (Wojskowa Akademia Techniczna); Institute of Physics, AS CR, v.v.i. (Fyzikalni Ustav AV CR V.V.I); Politecnico di Milano; Science and Technology Facilities Council; University of Strathclyde; University of Latvia (Latvijas Universitate); University of Szeged (Szegedi Tudomanyegyetem); Vilnius University (Vilniaus Universitetas) 2012 - 2015 ES BP7
Integruotos Europos Lazerių Laboratorijos III (LASERLAB-Europe III) bendrų tyrimų dalis (Joint Research Activities-JRA) “ Ekstremalūs novatoriški spinduliuotės šaltiniai” (INREX) Projekto vadovas prof. R. Kienberger, VU dalies vadovas V. Vaičaitis 21 iš 12 Europos šalių. (http://www.laserlab-europe.net/research/joint-research-2012-2015/jra3-inrex) 2012 - 2015 7-oji ES rėminė programa
Puslaidininkinėse ir nano-technologijose perspektyvių medžiagų kūrimas ir charakterizavimas nuostoviosios ir ultrasparčiosios spektrometrijos metodais plačioje spektrinėje srityje („LaMeTech Mokslas”) Projekto vadovas prof. V. Šablinskas (V. Vaičaitis - Kvantinės elektronikos katedros dalies kuratorius) Taikomųjų mokslų institutas, Chemijos fakultetas, Fizikos fakultetas 2012 - 2015 Europos socialinio fondo agentūra
Europos jungtinės lazerių laboratorijos III Prof. V. Sirutkaitis - 2012 - 2015 Europos Sąjungos 7-oji bendroji programa
Nacionalinių kompleksinių programų projektas „Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LAMETECH INFRASTRUKTŪRA)“, projekto numeris VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-002 Projekto vadovai dr. O. Balachninaitė (2010 -2012) ir dr. D. Kaškelytė (2013-2015) VU (koordinatorius), KTU, VGTU, FTMC 2010-03-03 - 2015-07-31 Centrinė projektų valdymo agentūra
Koherentinės spinduliuotės formavimas netiesiniuose kritaluose kaupinant nekoherentine šviesa (KoSt) Dr. Viktorija Pyragaitė - 2013-03-01 - 2015-09-30 Lietuvos Mokslo Taryba
Netiesinės terahercų fotonikos technologijos: fundamentiniai ir taikomieji klausimai Dr. E. Gaižauskas

Scientific-Practical Materials Research Centre of the National Academy of Sciences of Belarus

2013-04-01 - 2014-12-31 Lietuvos Mokslo Taryba
Naujos kartos pramoninių lazerinių medžiagų apdirbimo procesų, panaudojant ultratrumpųjų impulsų lazerinius šaltinius, sukūrimas ir panaudojimas pramoniniams taikymams (Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-007) Projekto mokslinis vadovas – prof. Valdas Sirutkaitis; Projekto vadovė – dr. Dalia Kaškelytė

-

2013-01-11 -  2015-04-11 Projektas Europos Socialinio fondo lėšomis
Femtosekundiniais impulsais sinchroniškai kaupinamo parametrinio šviesos generatoriaus kūrimas ir tyrimas Akronimas MEGAOPO Dr. R. Grigonis UAB MGF „Šviesos konversija“ (LIGHT CONVERSION) –Dr. Linas Giniūnas; Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras – Dr. Ramutis Drazdys 2012-03-01 - 2013-12-31 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Mikro/nanooptikos elementų formavimas lazerinės ir elektronų pluošto litografijos metodais Dr. M. Malinauskas Kauno technologijos universitetas 2012 - 2014 Lietuvos Mokslo Taryba
BIO-MATRIX / Biologiškai aktyvios tvarkingos erdvinės struktūros audinių molekulinei bioinžinerijai sukūrimas Dr. V. Valius (VU BCHI), dr. M. Malinauskas (pirmais metais) ir prof. R. Gadonas (antrais metais) (VU LTC) UAB „Altechna R&D“ ir VU Biochemijos institutas 2012 - 2013 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Netiesinė fotoninių darinių optika: draustinės juostos solitonų dinamika, nuostoliai ir valdymas Dr. E. Gaižauskas - 2011-06-01 - 2012-12-30 Lietuvos Mokslo Taryba
Impulsų nešlio-gaubtinės fazės valdymas ir įdiegimas OPCPA sistemose. (PHASECONTROL) Dr. A. Varanavičius UAB MGF „Šviesos konversija“ 2011 - 2013 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Ekstremalūs reiškiniai femtosekundinėse baltos šviesos šviesos gijose Prof. A. Dubietis - 2011 - 2012 (2 metai) Lietuvos Mokslo Taryba
Femtosekundinė skaitmeninė holografija netiesinių procesų tyrimams III grupės nitridų junginiuose. (FEDI) Dr. V. Kudriašov - 2011 - 2012 Lietuvos Mokslo Taryba
Europos jungtinės lazerių laboratorijos II Prof. A. Piskarskas - 2010 - 2012 7-oji ES rėminė programa
Reumatoidinio artrito fotosensibilizuotos terapijos modelis in vitro Doc. Dr. S. Bagdonas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (VMTI) 2010 - 2011 Lietuvos Mokslo Taryba

 

Nuo 2000 iki 2010:

 Projekto pavadinimas
Vadovas Partneriai Trukmė m.
Finansavimo šaltinis
Pigaus, inovatyvaus itin plono laidaus keramikos tinklelio, skirto įtempių ir nusidėvėjimų ant plieninių paviršių monitoringui, sukūrimas (Mesmesh) VU dalies darbų vadovas prof. V. Sirutkaitis F. A. Muggler Service A/S, Danija (koordinatorius); Danish Innovation Institute A/S, Danija; Vilniaus Universitetas, Lietuva; UAB Modernios E-Technologijos, Lietuva; University of Bath, JK; Matrican S.A., Ispanija; UAB Baltijos polistirenas, Lietuva; Pera Innovation Ltd, JK 2009 - 2012 ES 7-os bendrosios programos projektas
Didelės vidutinės galios daugiapluoščio kaupinimo femtosekundinis parametrinis šviesos stiprintuvas (Projekto akronimas: INTEGRA) Prof. V. Smilgevičius (VU daliai) Vilniaus Gedinimo technikos universitetas 2009 – 2011 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Ląstelių biologija ir lazeriai: naujų technologijų link (CEBIOLA) Prof. V. Smilgevičius  - 2009 – 2011 ES
Optinių dangų ir lazerinio atsparumo metrologijos femtosekundiniams taikymams kūrimas Vadovai: prof. M. Commandré „(Ecole Centrale Marseille – Université d‘Aix Marseille, Prancūzija) ir prof. V. Sirutkaitis (Vilniaus universitetas) Dvišalis Lietuvos-Prancūzijos Žilibero programos projektas 2009 - 2010  
Keturbangiai parametriniai šviesos stiprintuvai skaidrių plačios apertūros izotropinių terpių pagrindu Prof. A. Dubietis Insubrijos univeritetas (Komo, Italija), Fotonikos institutas (Viena, Austrija), UAB MGF „Šviesos konversija“ 2008 - 2010 (3 metai) Lietuvos Mokslo Taryba
Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 metų programą: projektas ,,Kūginių bangų technologijos“ (ConTeX) Prof. P. Di Trapani vadovas ik 2008-11-04; Doc. Dr. A. Matijošius - vadovas nuo 2008-11-04 UAB „Altechna“ (2008-2010); Insubrijos universitetas, Italija (2008, 2009) 2008 – 2010 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Daugiafunkcinės nanodalelės specifinei ir neinvazinei ankstyvajai vėžio diagnostikai ir gydymui Prof. R. Rotomskis VU Onkologijos institutas 2008 - 2010 Fondas „Norway grants“
Fotoninių kristalų mikro-rezonatoriai Dr. Vygandas Jarutis KTU fizikinės elektronikos institutas; Barselonos politechnikos universitetas (Ispanija) 2008 – 2009 (1 metai) Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
Tęsiama Europos jungtinių lazerių laboratorijų iniciatyva Prof. A. Piskarskas   2008 - 2009 Europos Sąjungos 6-oji bendroji programa
Didelės impulso energijos skaidulinis lazeris (Projekto akronimas: SKAIZERIS) Dr. K. Regelskis (FI), vadovas VU daliai prof. V. Smilgevičius Fizikos institutas 2007 – 2009 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Lietuvos aukštųjų technologijų programos projektas „Lazerinis mikroapdirbimas ir prototipavimas didelio pasikartojimo dažnio femtosekundiniais impulsais (Femtoapdirbimas)“ Prof. V. Sirutkaitis Vilniaus universitetas, Fizikos institutas, UAB „Altechna“ 2007 - 2009 Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
Lietuvos aukštųjų technologijų programos projektas „Specialios paskirties optinės dangos lazeriams (Lada)“ Projekto vadovas: prof. A. Kareiva (VU ChF), VU LTC dalies darbų vadovas prof. V. Sirutkaitisof. V. Sirutkaitis Vilniaus universitetas (Chemijos fakultetas, FF LTC), Fizikos institutas, UAB „Optida“, UAB „Optolita“ 2007 - 2009 Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
Kietakūnis femtosekundinis lazeris akies ragenos chirurgijai Prof. O. Rukštėnas, vadovas FF daliai: dr. M. Vengris UAB MGF „Šviesos konversija“ 2007 - 2009 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Terahercų spektroskopijos sistemos (TERASPEK) Prof. A. Krotkus, vadovas VU daliai dr. V. Vaičaitis Puslaidininkių fizikos institutas, UAB „Ekspla“, UAB „Teravil“ 2007 - 2009 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Širdies struktūrų regeneracijos modelių kūrimas, naudojant kamienines ir specializuotas ląsteles bei biologinius audinius Prof. R. Benetis; prof. G. Streckytė KMU Kardiologijos institutas; Biochemijos institutas; Vytauto Didžiojo universitetas 2007 - 2009 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Hibridinio kaupinimo didelių energijų < 30 fs impulsų  parametrinio stiprinimo sistema (PARADIGMA) Dr. A. Varanavičius UAB MGF „Šviesos konversija“,   UAB „Ekspla“ 2007 - 2009 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Optinės dangos aukštų parametrų pikosekundiniams ir femtosekundiniams lazeriams Projekto vadovai dr. D. Ristau (Hanoverio lazerių centras, Vokietija) ir prof. V. Sirutkaitis (Vilniaus universitetas, Lietuva)  Dvišalis Lietuvos-Vokietijos projektas MOE 06/R65 2007-01 - 2007-08  
Periodinių ir kvaziperiodinių struktūrų skaidriose terpėse užrašymas ultratrumpais šviesos impulsais Dr. E. Gaižauskas - 2006-04-01 - 2006-12-31 Lietuvos mokslo ir studijų fondas
Lazerio sukeltos pažaidos slenksčių nustatymas veidrodžiams Projekto vadovai prof. V. Sirutkaitis (2006-2012), dr. A. Melninkaitis (2013-2014)   Projektas su Rezerfordo Apeltono laboratorija (JK) 2006 - 2014  
Marie Curie katedra „Lazerių taikymo mokslo ir studijų centras“ (STELLA) Prof. A. Dubietis (VU daliai) - 2006 - 2009 (3 metai) ES 6BP projektas STELLA (Marie Curie Chair)
Medicinos fizikinių technologijų ir nanofotonikos mokslo ir studijų centras Prof. R. Rotomskis VU Medicinos fakultetas ir VUOI 2006 - 2008 ES struktūriniai fondai (1.5)
Medicinos fizikos ir nanofotonikos aukštųjų studijų realizacija Prof. R. Rotomskis VU Medicinos fakultetas ir VUOI 2006 - 2008 ES struktūriniai fondai (2.5)
Eksperimentiniai tyrimai modelinėse sistemose: bioobjektų giluminės fluorescencinės diagnostikos link Prof. R. Rotomskis - 2006 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
ESF 2.5 priemonės projektas „Aukščiausios pakopos lazerinių ir optinių technologijų specialistų ruošimas“. Sutartis Nr.ESF/2004/2.5.0-K01-VS-02, 2005 m. kovo 2 d. VU dalies projekto moksliniai vadovai prof. V. Sirutkaitis (2005-2006 m.) ir dr. O. Balachninaitė (2007-2008 m.) Fizikos institutas (koordinatorius) ir Vilniaus universitetas 2005 - 2008 Europos socialinio fondo agentūra
Biofizika: biofizikos magistrinių ir doktorantūros studijų programų modernizavimas Prof. O. Rukšėnas (GF), KEK dalies vadovas prof. R. Rotomskis VU GF Biochemijos ir biofizikos katedra; Kauno technologijos universitetas 2005 - 2008 ES struktūriniai fondai
Pažaidų mechanizmų ir defektų tyrimai KDP kristaluose, naudojamuose megadžiauliniame lazeryje Prof. V. Sirutkaitis Projektas su CEA/CESTA (Prancūzija) 2005 - 2006  
Didelės vidutinės galios ~1 ps lazeris kelių optinių ciklų impulsų parametriniam stiprinimui (JAGAS) Dr. A. Varanavičius Makso-Planko instituto Atosekundžių ir stipriųjų laukų skyriaus (Vokietija), UAB MGF „Šviesos konversija“ 2005 - 2006 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Fotosensibilizatoriaus selektyvaus kaupimosi uždegiminiame sąnaryje tyrimai Doc. Dr. G.Streckytė VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas 2005 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Inovatyvi didelės galios lazerinė sistema, naudojanti polikristalinį  Nd:YAG, metalo paviršiaus ženklinimui, graviravimui, pjovimui ir mikrogręžimui (NOVIGLAS)” COOP-CT-2004-512318 CRAFT Koordinatorius INNOVA S.P.A. (Italija); projekto VU dalies vadovas prof. V. Sirutkaitis RETINAE S.R.L. (Italija), MONOCROM S.L. (Ispanija), GESELLSCHAFT FUR FERTIGUNGSPROZESSPLANUNG, FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG, PROF. DR.-ING. H.J. HELML (Vokietija), EMIL BROLL GMBH & CO (Austrija), NATIONAL RESEARCH COUNCIL (Italija), OPTICLAB S.R.L. (Italija), AUTOMATION, ROBOTICS AND INFORMATION AND MANUFACTURING CENTRE (Ispanija), VILNIAUS UNIVERSITETAS (Lietuva), AM ENGINEERING S.R.L. (Italija), GRAFOS S.R.L (Italija) 2004 - 2007 ES 6 BP projektas
Integruotos Europinės lazerių laboratorijos (LaserLab-Europe), JRA2 (OTTER) veikos uždavinys „Pažaidų slenksčių gerinimas“ Projekto VU dalies vadovas prof. V. Sirutkaitis   2004 - 2007 ES 6 BP projektas
Keturfotonė parametrinė derinamo dažnio šviesos impulsų generacija rezonansiškai žadinamose dujose Prof. R. W. Boyd, vadovas VU daliai: dr. V. Vaičaitis Ročesterio universitetas, Merilendo universitetas 2004 - 2007 NATO viešosios diplomatijos padalinys
Nauja nuotolinio mokymo forma: skaitmeninis kompendiumas Prof. R. Rotomskis Vilniaus kolegija Sveikatos priežiūros fakultetas; Gento aukštoji mokykla, Belgija; Kortrijko Katalikiškoji aukštoji mokykla, Belgija; Radiologijos mokykla, Herlev, Danija; Klaipėdos kolegijos Sveikatos fakultetas; Lietuvos Slaugos specialistų organizacija; Šiaulių kolegijos Sveikatos fakultetas; Utenos kolegijos Sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakultetas; Uždaroji akcinė bendrovė “Norway Registers Development Baltic”; Rygos Medicinos mokykla, Latvija 2004 - 2007 ES Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas
Europos jungtinės lazerių laboratorijos Prof. A. Piskarskas - 2004 - 2007 Europos Sąjungos 6-oji bendroji programa
Europs jungtinė lazeriu laboratorija (Laserlab- Europe) Prof. A. Piskarskas; atskirų užduočių vadovas dr. A.Varanavičius Association pour la recherche et le development des methodes et processus industriels,  France; Centre National de la Recherche Scientifique, France; Commissariat a l‘Energie Atomique, France; Council for the Central Laboratory of the Research Councils, UK; Fachinformationszentrum Chemie GmbH,  Germany; Foundation for Research and Technology Hellas,  Greece; Friedrich-Schiller-Universitaet Jena, Germany; Gesellschaft fur Schwerionenforschung mit Beschraenkter Haftung, Germany ; European Laboratory for Non-linear Spectroscopy, Italy; Lunds Universitet, Sweden; Acad. of Science of the Czech Republic–Institute of Physics, Czech Republic; Politecnico di Milano, Italy; Max Planck Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften E.V. Germany; Vilnius University,  Lithuania; Vrije Universiteit  Amsterdam, Netherland 2004 - 2007 Europos Sąjungos 6-oji bendroji programa
Lazerinės spinduliuotės ir medžiagos sąveika žadinant ultra trumpais, aukšto dažnio ir itin didelės galios impulsais: nuo attofizikos į petavatų fiziką Prof. V. Smilgevičius - 2004 - 2006 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Impulso trukmės matavimo metodų optimizavimas TWINKLE lazeriui Prof. V. Sirutkaitis (Vilniaus universitetas, Lietuva) Projektas su UAB MGF “Šviesos konversija“ (Lietuva) 2004 - 2005  
Fotosensibilizuota artrito terapija: diagnostinių ir terapinių rodiklių paieška Doc. Dr. G. Streckytė VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas 2004 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Lietuvos aukštųjų technologijų programos projektas „Didelės energijos jonų srautais sutankintų optinių dangų technologijų sukūrimas (Soptdangos)“ Prof. V. Sirutkaitis Vilniaus universitetas (KEK ir LTC, Chemijos fakultetas), Fizikos institutas, Chemijos institutas, UAB „Optida“, UAB „Ekspla“ 2003 - 2006 Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
Diodiniais lazeriais kaupinamos didelio skaisčio lazerių sistemos mokslui ir pramonei (DIOGENAS) Dr. R. Danielius UAB MGF „Šviesos konversija“,   UAB „EKSPLA“ 2003 - 2006 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Lazerio pluoštų charakterizavimas UV srityje Projekto vadovai prof. H. Weber (Berlyno technikos universitetas, Vokietija) ir prof. V. Sirutkaitis (Vilniaus universitetas, Lietuva) Dvišalis Lietuvos-Vokietijos projektas LTU 01/001 2002 - 2003  
Ląstelių biologija ir lazeriai: naujų technologijų link (CEBIOLA) Prof. A. Piskarskas VU Biochemijos biofizikos katedra 2002 - 2005 Europos Sąjungos specialioji tyrimų ir technologijų vystymo programa
Kompleksinė programa „Savitvarkių nanodarinių erdvinės struktūros tyrimai“ Prof. R. Rotomskis Kauno technologijos universitetas; Fizikos institutas 2002 - 2004 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Lastelių biologija ir lazeriai: link naujųjų technologijų (CEBIOLA) Koordinatoriai: Prof. B. Juodka, prof. A. Piskarskas - 2001 - 2004 EK 5BP INCO Ekselencijos centrų programos projektas
Mokslo programa „Šviesa biomedicinoje: diagnostika ir terapija“ Prof. L. Griciūtė; VU daliai prof. A. Piskarskas ir Doc. dr. R. Rotomskis Lietuvos onkologijos centras; Kauno technologijos universitetas; VU Biochemijos biofizikos katedra; Biochemijos institutas 2001 - 2004 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Kompleksinė programa „Širdies laidžiosios sistemos vizualizacija (vaizdinimas) fluorescencinės spektroskopijos metodu“ E. Žurauskas; Prof. R. Rotomskis Valstybinis patologijos centras; Teismo ekspertizės centras 2001 - 2003 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Naujų netiesinių kristalų charakterizavimas (sutarties numeris 2865) Prof. V. Sirutkaitis (Vilniaus universitetas, Lietuva) UAB “Altechna“ (Lietuva) 2001 - 2002 Finansuota iš bendrovės Altechna, dalyvavusios EK 5BP projekte, dalies
Biomedicininė fizika įvairiuose profesinio mokymo lygiuose: nuotolinio mokymo link Prof. R. Rotomskis Miuncheno universitetinė klinika, Vokietija; Vilniaus kolegija Sveikatos priežiūros fakultetas; Lietuvos onkologijos centras; Latvijos universitetas, Latvija; Vroclavo medicinos universitetas, Lenkija 2000 - 2002 ES Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas
Biopigmentų ir fluorescencinio žymeklio kompleksų spektroskopija Doc. Dr. R. Rotomskis - 2000 - 2001 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)

Nuo 1990 iki 2000:

Projekto pavadinimas
Vadovas Partneriai Projekto trukmė m. Finansavimo šaltinis
Lazerinis spektrometras kristalų ir optinių komponentų dangų testavimui plačioje spektrinėje ir kampų srityje (Laser spectrometer) NATO šalies direktorius dr. R. Eckardt (Cleveland Crystals Inc., Klivlendas, JAV), Partnerio šalies direktorius prof. V. Sirutkaitis (Vilniaus universitetas, Lietuva) - 1999 - 2003 NATO programos “Mokslas taikai” projektas SfP-972534
Erdviškai koherentinės rentgeno spinduliuotės žadinamos didelio kontrasto ultratrumpaisiais šviesos impulsais tyrimas Prof. A.Piskarskas; atskirų užduočių vadovas: Dr. A. Varanavičius Fizikos institutas Teorinės fizikos ir astronomijos institutas 1998 - 2001 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Sinergetiniai procesai kombinuotoje navikų terapijoje Prof. R. Rotomskis Lietuvos onkologijos centras 1998 - 1999 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Fotosensibilizacijos procesas vienpakopio ir dvipakopio lazerinio žadinimo atvejais Prof. R.Rotomskis - 1995 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)
Mokslo programa „Lazerinė sensibilizacija navikų terapijoje“ Prof. L. Griciūtė; Vu daliai: prof. A. Piskarskas ir prof. R. Rotomskis Lietuvos onkologijos centras; Kauno technologijos universitetas; VU Biochemijos biofizikos katedra; Biochemijos institutas 1994 - 2000 Valstybinis mokslo ir studijų fondas (VMSF)