VUFF

Bakalaurų kursinių darbų gynimai numatyti sausio 24d., 9 val.

Magistrantų mokslinės tiriamosios praktikos darbų gynimai numatyti sausio 25d., 9 val.

 

Gynimų komisijos bus paskelbtos sausio 21d.