VUFF

Dalyko pavadinimas: Šviesos technologija

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, vardas ir pavardė: dr. Ona Balachninaitė

Semestras: VII

Reikalavimai: Studentas turi būti išklausęs bendrosios fizikos optikos kursą.

Kreditai: 4,5

Studento darbo laikas:
Viso dalykui – 120 val.
Paskaitoms – 32 val.
Seminarams, pratyboms– 8 val.
Laboratoriniams darbams – 24 val.
 Savarankiškam darbui – 56 val.

Dėstomoji kalba: Lietuvių

Dalyko anotacija: Šviesos technologijų naudojimo pramonėje raida ir tendencijos. Koherentinės spinduliuotės generacija. Pagrindiniai technologinių lazerių tipai. Lazerinės spinduliuotės dažnio keitimo būdai. Lazerinis medžiagų apdirbimas. Lazerinis spausdintuvas. Kompaktiniai ir video diskai. Skaitmeninis optinių signalų apdorojimas. Lazeriniai prekės kodo nuskaitymo įrengimai. Optinio ryšio sistemos. Lazerių taikymas metrologijoje ir kontrolėje. Lazerių taikymas statyboje, žemės ūkyje ir geodezijoje. Fotolitografija ir jos taikymai.

Dalyko rezultatai: Baigę kursą studentai įgyja žinių apie naujausius pasiekimus šviesos technologijų srityje, įgauna praktinių įgūdžių dirbant su kai kuriomis optinėmis sistemomis, įgyja supratimą apie teorinius šviesos technologijų pagrindus.

Dalyko sando turinys:
Šviesos technologijų naudojimo pramonėje raida ir tendencijos. Koherentinės spinduliuotės generacija. Lazerinės spinduliuotės savybės. Lazerio veikos būdai. (paskaitos – 4 val., savarankiškas darbas – 4 val.).
Pagrindiniai technologinių lazerių tipai. Kietojo kūno lazeriai (fiksuoto dažnio ir derinami). CO2 lazeris. Puslaidininkinis lazeris. Eksimeriniai lazeriai. (paskaitos – 4 val., savarankiškas darbas – 4 val.).
Lazerinės spinduliuotės dažnio keitimo būdai. Principai. Antros harmonikos, suminio ir skirtuminio dažnio generacija. Parametriniai šviesos generatoriai. Priverstinė Ramano sklaida. (paskaitos – 4 val., savarankiškas darbas – 4 val.).
Lazerinis medžiagų apdirbimas. Fizikiniai principai. Gręžimas, pjovimas ir suvirinimas panaudojant lazerio spinduliuotę. (paskaitos – 4 val., savarankiškas darbas – 4 val.).
Lazerinis spausdintuvas. Veikimo principas. konstrukcija ir parametrai. (paskaitos – 1 val., savarankiškas darbas – 1 val.).
Kompaktiniai ir video diskai. Informacijos užrašymo ir nuskaitymo optiniuose diskuose principai. Video ir kompaktinių diskų konstrukcija. (paskaitos – 3 val., savarankiškas darbas – 3 val.).
Skaitmeninis optinių signalų apdorojimas. Principai ir panaudojimas. (paskaitos – 2 val., savarankiškas darbas – 2 val.).
Lazeriniai prekės kodo nuskaitymo įrengimai. Veikimo principai ir panaudojimas. (paskaitos – 1 val., savarankiškas darbas – 1 val.).
 Optinio ryšio sistemos. Principai ir galimybės. Sistemos komponentai: lazeriai, optinės skaidulos ir fotoimtuvai. (paskaitos – 3 val., savarankiškas darbas – 3 val.).
Lazerių taikymas metrologijoje ir kontrolėje. Lazeriniai poslinkių ir kampinių dydžių kontrolės prietaisai. (paskaitos – 2 val., savarankiškas darbas – 2 val.).
Lazerių taikymas statyboje, žemės ūkyje ir geodezijoje. Lazerių panaudojimas išlyginimui ir aukščio matavimui. (paskaitos – 2 val., savarankiškas darbas – 2 val.).
Fotolitografija ir jos taikymai. Šabloninės, tiesioginės ir giliosios fotolitografijos principai. Submikroninė fotolitografija su ultravioletiniais lazeriais. (paskaitos – 2 val., savarankiškas darbas – 2 val.).

Laboratoriniai darbai (būtina atlikti 3 darbus):

  1. Laboratorinis darbas KE – 1 He - Ne lazerio tyrimas – 8 val., savarankiškas darbas – 4 val. Parsisiųsti: .pdf
  2. Laboratorinis darbas KE – 2 Laisvos veikos kietakūnio IAG:Nd lazerio tyrimas – 8 val., savarankiškas darbas – 4 val. Parsisiųsti: .pdf
  3. Laboratorinis darbas KE – 3 Pasyviai moduliuotos kokybės IAG:Nd lazerio tyrimas – 8 val., savarankiškas darbas – 4 val. Parsisiųsti: .pdf
  4. Laboratorinis darbas KE – 6 Lazeriniai Gauso pluoštai – 8 val., savarankiškas darbas – 4 val. Parsisiųsti: .pdf
  5. Puslaidininkinio lazerinio diodo tyrimas – 8 val., savarankiškas darbas – 4 val.
  6. Išilginio diodinio kaupinimo IVO4:Nd lazerio tyrimas- 8 val., savarankiškas darbas – 4 val.

Seminarai:
4 seminarai po 2 val. (viso 8 val.), kur kiekvienas studentas pristato 20 minučių prezentaciją papildoma šviesos technologijų taikymo tema, savarankiškas darbas prezentacijos ir referato parengimui-12 val.

Pagrindinės literatūros sąrašas:
1. William M. Steen. Laser Material Processing, Second Edition, Springer-Verlag, 2001.
2. Handbook of Laser Technology and Applications, IOP Publishing Ltd 2004.
3. O. Balachninaitė, A. Bargelis, A. Dementjev, R. Jonušas, G. Račiukaitis, V. Sirutkaitis “Lazerinė technologija”, VU leidykla, 2008.

Papildomos literatūros sąrašas:
1. C. Breck Hitz, J. J. Ewing, Jeff Hecht, Introduction to Laser Technology, 4th Edition, Wiley-IEEE Press, 2012.
2. John F. Ready. Industrial Applications of Lasers, Second Edition, Academic Press, 1997.

Mokymo metodai:
Studijų būdai: paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, referatas.
Metodai: teorijos dėstymas, uždavinių sprendimas, praktinės užduotys.

Lankomumo reikalavimai:
Seminarai 100 %
Laboratoriniai darbai 100 %

Atsiskaitymo reikalavimai:
Studentų referatų pateikimas ir studento savarankiško darbo prezentacija semestro eigoje, laboratorinių darbų atsiskaitymas. Baigiamasis egzaminas, egzaminavimo būdas - atsakymai į klausimus raštu.

Vertinimo būdas:
Galutinis pažymys susideda iš įvertinimų dalimis už teoriją, laboratorinius darbus ir seminarus. Galutinio pažymio sudėtis: 70% egzaminas, 10% referatas ir studento savarankiško darbo prezentacija seminare, 20% laboratoriniai darbai.