VUFF

Dalyko pavadinimas: Optinis ryšys

Dėstytojas: Dr. Gintaras Tamošauskas

Semestras: 3

Reikalavimai: -

Kreditai: 3

Studento darbo laikas:
Viso dalykui – 48 val.

Dėstomoji kalba: Lietuvių

Dalyko anotacija: -

Dalyko rezultatai: -

Dalyko sando turinys: -

Paskaitų skaidrės:
1. Įvadas.pdf
2. dB ir triukšmas.pdf
3. Stiprintuvas.pdf
4. Signalų atvaizdavimas.pdf
5. WDM clock and date.pdf
6. Kodavimas ir paketai.pdf
7. LED ir puslaidininkis lazeris.pdf
8. Fotodiodas.pdf
9. Fotodiodas ir transimpedanso stiprintuvas.pdf
10. Transimpedanso stiprintuvas.pdf
11. Griūtiniai fotodiodai.pdf
12. Kvantinis ryšys.pdf
13. Kvantiniai dariniai.pdf
14. Netradiciniai ryšio sprendimai.pdf

Pagrindinės literatūros sąrašas:

1. A.Krotkus. Puslaidininkių optoelektronikos sistemos ir prietaisai. “Progretus” 2008, 192 p.
2. Pramoninė elektronika, 1 dalis: puslaidininkiai prietaisai ir stiprintuvai. A. Lašas, V. Bartkevičius, G. Jasinevičius, R. Šurna, “Mokslas”1988, 248 p.
3. Pramoninė elektronika, 2 dalis: impulsinės bei skaitmeninės schemos ir energetiniai bei technologiniai įtaisai. A. Lašas, V. Bartkevičius, R. Šurna ir kt., “Mokslas”1991, 1-49 p.
4. A. Kajackas. Telekomunikacijų teorija. “Technika” 2005, 255 p.

Papildomos literatūros sąrašas:

1. D. Dragomar, M. Dragomar. Advanced optoelectronic devices. ”Springer” 1999, 424 p.
2. R. Kirvaitis, R. Martavičius. Analoginė elektronika. “Technika” 2003, 336 p.
3. Handbook of Optics, III ed. “McGraW Hill”
4. Light-Emitting diodes, E. FRED SCHUBERT, “Cambridge Univ. Press”
5. Fundamentals of Photonics, Second ed., “Wiley-Interscience”, 2007

Mokymo metodai: -

Lankomumo reikalavimai:

32 valandos paskaitų; 75% (12 lankyti, 4 praleisti)
11 valandų pratybų ; 100%
5 valandos seminarų ; 100%

Atsiskaitymo reikalavimai:

Kaupiamasis pažymys:
50% egzaminas raštu;
25% pranešimai seminaruose;
25% uždavinių sprendimas per pratybas.

Vertinimo būdas: -