VUFF

Mokomosios laboratorijos skirtos bakalauro ir magistro studijų studentams siekiant ugdyti eksperimentavimo įgūdžius darbui su šiuolaikine eksperimentine įranga. Kvantinės elektronikos katedra turi dvi mokomąsias laboratorijas, kuriose eksperimentinius darbus atlieka katedros magistrantai. Tai:

  • Mokomoji lazerių laboratorija;
  • Lazerinių technologijų mokomoji laboratorija.

Didelė dalis magistrantų, atlikdami netiesinės optikos, lazerinių technologijų ir optinių medžiagų laboratorinius darbus, naudojasi Lazerinių tyrimų centro mokslinėse laboratorijose esančia moksline įranga. Tai femtosekundiniai titano ir iterbio lazeriniai kompleksai, pikosekundiniai ir nanosekundiniai „Eksplos“ ir kitų kompanijų lazeriai, galingas šviesolaidinis nuolatinės veikos lazeris. Kartu yra naudojama tiksli pozicionavimo, fokusavimo ir skenavimo įranga. Apibendrinant esamą situaciją, galima konstatuoti, kad studijoms turima įranga yra moderni ir nuolat atnaujinama. Mokomosios laboratorijos ir laboratoriniai darbai juose yra gana unikalūs tarptautiniu mastu ir padeda išugdyti studentų gebėjimus dirbti su eksperimentine įranga, kurie yra aukštai vertinami mūsų studentams stažuojantis užsienio universitetuose pagal ,,Erazmus“ ir kitas programas. Iš BPD 2.5 priemonės projekto ,,Aukščiausios pakopos lazerinių ir optinių technologijų specialistų ruošimas“, kuris baigėsi 2008 m., magistrantų laboratoriniams darbams sukurti buvo skirta maždaug 500 tūkst. Lt. Dalį įrangos Lietuvos lazerių bendrovės dovanojo mokomosioms laboratorijoms. UAB ,,Ekspla“ Lazerinių technologijų mokomajai laboratorijai 2008 m. pabaigoje padovanojo nanosekundinį lazerį NL202 ir pikosekundinį lazerį PL2200, kurių vertė siekė ~80 tūkst. Lt.

Kita mokomoji laboratorija įkurta dar 1974 m. yra VU FF Kvantinės elektronikos katedros padalinys tarpfakultetinė Fizikos bendroji mokomoji laboratorija Medicinos, Gamtos mokslų ir Chemijos fakultetų studentams. Čia fizikos laboratorinius darbus atlieka minėtų fakultetų studentai, studijuojantys medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos; biologijos, molekulinės biologijos, biofizikos, geologijos, hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos, geografijos, hidrologijos ir meteorologijos; chemijos ir biochemijos studijų programose, todėl laboratorijoje esantys praktikos darbai yra orientuoti į atitinkamų studijų programų specifiką.

Šiuo metu ruošiama nauja biofotonikos mokomoji laboratorija skirta bakalauro studijų studentams.