VUFF

Studentų praktika Kvantinės elektronikos katedroje ir Lazerinių tyrimų centre:

 

 Projekto pavadinimas
Projekto vykdytojas
Projekto vadovas Tikslas
Rezultatai
Trukmė
Finansavimo šaltinis
Trimačių tvarkios architektūros mikrostruktūrizuotų karkasų ląstelėms lazerinio formavimo iš bioskaidžių polimerų pirmtakų galimybių tyrimas Edvinas Skliutas Dr. Sima Rekštytė Ištirti grynų bei su fotoiniciatoriais sumaišytų bioskaidžių polimerų pirmtakų tinkamumą didelių matmenų (~mm^2) trimačių tvarkios architektūros mikrostruktūrizuotų karkasų ląstelėms lazeriniam formavimui Iki projekto pabaigos tikimasi optimizuoti lazerinio formavimo parametrus, kad bioskaidžiuose polimerų pirmtakuose būtų įmanoma formuoti trimačius tvarkios architektūros mikrostruktūrizuotus karkasus 2017 spalio 2 d. – 2018 balandžio 30 d. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Kreivomis trajektorijomis sklindančių pluoštų formavimas naudojant stiklines fazines kaukes Mykolas Karpavičius Prof. habil. dr. Valdas Sirutkaitis Ištirti galimybė formuoti kreivomis trajektorijomis sklindančius šviesos pluoštus naudojant iš stiklo pagamintas fazines kaukes, bei įvertinti jų tinkamumą medžiagų mikroapdirbimo taikymui Projektui pasibaigus tikimasi, kad bus sukurtos stiklinės fazinės kaukės, su kuriomis galima formuoti apdirbimo taikymui tinkančius kreivomis trajektorijomis sklindančius šviesos pluoštus. 2017 spalio 2 d. – 2018 balandžio 30 d. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Fotoninių kristalų šviesolaidžio dispersijos matavimas pasitelkiant kryžminės koreliacijos dažninės skyros optinės sklendės metodą Miglė Kuliešaitė Doc. dr. Vygandas Jarutis Pritaikyti naują eksperimentinį metodą kitokių (poliarizacijos neišlaikančių) fotoninių kristalų šviesolaidžio dispersijos matavimui ir, atlikus matavimus, nustatyti ar šis metodas yra tinkamas didelio netiesiškumo fotoninių kristalų šviesolaidžių dispersijai matuoti. Projekto pabaigoje bus pritaikytas kryžminės koreliacijos dažninės skyros optinės sklendės metodas, skirtas didelio netiesiškumo fotoninių kristalų šviesolaidžio dispersijos nustatymui. 2017 spalio 2 d. – 2018 balandžio 30 d. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Tvarkių mikroporėtų karkasų optinis 3D spausdinimas, jų biosuderinamumo tyrimas ir optimizavimas Giedrė Grigalevičiūtė Dr. Mangirdas Malinauskas Įvertinti optiškai 3D spausdintų tvarkių mikroporėtų karkasų iš elastomerų biosutaikomumą ir jį optimizuoti audinių inžinerijos tikslams. Tikimasi, kad projektoje pabaigoje pavyks optimizuoti naudojamos medžiagos biosutaikomumą, pasiekti statistiškai patikimus ir atkartojamus rezultatus. 2017 spalio 2 d. – 2018 balandžio 30 d. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Plačiajuostės terahercų dažnio spinduliuotės generavimas femtosekundiniais lazerio impulsais sukurtoje oro plazmoje. Žilvinas Svirskas Dr. Virgilijus Vaičaitis Ištirti plačiajuostės terahercų dažnio spinduliuotės generavimo femtosekundiniais lazerio impulsais sukurtoje oro plazmoje ypatumus. Bus atlikti generuojamos spinduliuotės parametrų ir jų priklausomybių nuo eksperimento sąlygų matavimai ir išanalizuoti gauti rezultatai. 2017 spalio 2d. -2018 balandžio 30 d. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.