VUFF

2008 m. įkurtos Lazerinių technologijų ir optinių medžiagų mokomosios laboratorijos plotas yra ~40 kv. m. Laboratorijos patalpoje yra 3 optiniai stalai, ant kurių išdėstyti laboratoriniai darbai. Norint sutalpinti daugiau laboratorinių darbų ant to paties optinio stalo, papildoma matavimo įranga yra keičiama, o lazeriai naudojami tie patys. Čia sukomplektuoti eksperimentiniai darbai skirti: plastikinių ir metalinių paviršių lazeriniam ženklinimui; lazeriniam metalinių plokštelių gręžimui pikosekundiniais impulsais; lazerių apšvietos lygio matavimui; lazerio sukeltos pažaidos spektroskopijai; elektrooptinio moduliatoriaus tyrimui; suminio dažnio generavimui; kristalų netiesiškumo įvertinimui. Rudens semestrą čia atliekamas ir vienas optinių medžiagų laboratorinis darbas, skirtas optinių interferencinių dangų atspindžio koeficiento matavimams plačioje kampų ir spektro srityje.

Pavasario semestro metu Lazerinių technologijų ir optinių medžiagų mokomojoje laboratorijoje, naudojant pikosekundinį „Eksplos“ lazerį  PL2200 ir sukurtus laboratorinių darbų maketus, vykdomi kinetinės ir lazerinės spektroskopijos laboratoriniai darbai: spektrometro laikinės aparatinės funkcijos matavimas; molekulių sužadintos būsenos gyvavimo trukmės matavimas; molekulių fotoizomerizacijos ir krūvininkų relaksacijos tyrimai.

2012 m. iš „Lametech“ projekto nupirktas mikroapdirbimui skirtas 5 ašių pozicionavimo kompleksas buvo sujungtas su renovuotu PHAROS lazeriu ir sukurtas stendas lazerinio mikroapdirbimo femtosekundiniais impulsais tyrimams bei su tuo susijusiems laboratoriniams darbams atlikti. Su juo atliekamas skaidrių, puslaidininkinių ir kompozicinių medžiagų pjovimas bei gręžimas. Jis  pastatytas naujai renovuotame kambaryje ant optinio stalo. Gretimoje patalpoje yra optinis mikroskopas ir optinis profilometras apdirbtoms struktūroms stebėti. Šių patalpų plotas siekia ~40 kv. m. Taigi visas Lazerinių technologijų mokomajai laboratorijai priskiriamas plotas dabar yra per 80 kv. m. Lazerinių technologijų mokomosios laboratorijos veiklą ir plėtrą koordinuoja dr. D. Paipulas.

Studentai ruošiasi darbui su lazerinio ženklinimo įranga Lazerinių technologijų ir optinių medžiagų mokomojoje laboratorijoje

Studentai prie lazerinio mikroapdirbimo stendo

Didelio pasikartojimo dažnio lazerio impulsų sukeltų pažaidų slenksčio matavimo įranga, naudojama madistrantų optinių medžiagų laboratoriniams darbams

Adresas: Lazerinių technologijų ir optinių medžiagų mokomoji laboratorija, Saulėtekio al. 10, 305 kab. Vilnius

Laboratorijos vedėjas: Domas Paipulas

 

Lazerinių technologijų laboratoriniai darbai:

Apdirbamų medžiagų spektrinė analizė.

 • Darbo tikslas: susipažinti su LIBS metodika, kuri plačiai taikoma medžiagų analizei ir charakterizavimui.
 • Darbo teorinė dalis pateikta knygoje: Lazerinių Technologijų Laboratoriniai Darbai
 • Darbo eksperimentinės dalies aprašas pateikiamas čia.
 • Darbas atliekamas lazerinių tyrimų centre 305 laboratorijoje, naudojant NL640 (EKSPLA) nanosekundinį lazerį.

Metalinių paviršių ženklinimas.

 • Darbo tikslas: įsisavinti pagrindinius lazerinio ženklinimo ir graviravimo principus.
 • Darbo teorinė dalis pateikta knygoje: "Lazerinių technologijų laboratoriniai darbai".
 • Darbo eksperimentinės dalies aprašas pateikiamas čia.
 • Darbas atliekamas lazerinių tyrimų centre 305 laboratorijoje, naudojant BALTIC (EKSPLA) nanosekundinį lazerį.

Plastikų ženklinimas.

 • Darbo tikslas: šis darbas pratęsia lazerinio ženklinimo tematiką, tik čia ženklinimui naudojamas plastikas. 
 • Darbo eksperimentinės dalies aprašas pateikiamas čia.
 • Darbas atliekamas lazerinių tyrimų centre 305 laboratorijoje, naudojant BALTIC (EKSPLA) nanosekundinį lazerį.

Metalinių plokštelių gręžimas pikosekundiniais lazerio impulsais.

 • Darbo tikslas: susipažinti su perkusinio lazerinio gręžimo metodika; išsiaiškinti kokie spinduliuotės parametrai labiausiai įtakoja gręžimo procesą.
 • Darbo teorinė dalis pateikta knygoje: Lazerinių Technologijų Laboratoriniai Darbai
 • Darbo eksperimentinės dalies aprašas pateikiamas čia.
 • Darbas atliekamas lazerinių tyrimų centre 305 laboratorijoje, naudojant PL2201 (EKSPLA) pikosekundinį lazerį.

Skaidrių medžiagų pjovimas femtosekundiniais lazerio impulsais.

 • Darbo tikslas: susipažinti su skaidriųjų medžiagų apdirbimo metodika femtosekundiniais šviesos impulsais.
 • Darbo teorinė dalis pateikta knygoje: Lazerinių Technologijų Laboratoriniai Darbai (konkrečios užduotys bus suformuotos laboranto prieš darbą).
 • Darbas atliekamas lazerinių tyrimų centre Mikro ir Makro apdirbimo laboratorijoje (rūsyje), naudojant PHAROS (Šviesos Konversija) femtosekundinį lazerį.

Lazerinės apšvietos matavimas.

 • Darbo tikslas: išmokti įvertinti lazerinę apšvietą, nustatyti kenksmingos apšvietos ribas 
 • Darbo eigą ir užduotis suformuluos laborantas.
 • Darbas atliekamas lazerinių tyrimų centre įvairiose laboratorijose, naudojant skirtingus lazerius.

Metalų pjaustymas didelės galios lazerine spinduliuote. 

 • Darbo tikslas: susipažinti su industrinio lazerinio pjaustymo metodais.
 • Darbas atliekamas lazerinių tyrimų centre Mikro ir Makro apdirbimo laboratorijoje (rūsyje), naudojant 400 W nuolatinės veikos (redPOWER r4,SPI) šviesolaidinį lazerį.