VUFF

 

Šioje laboratorijoje kasmet per rudens ir pavasario semestrus maždaug 100 Fizikos fakulteto studentų atlieka laboratorinius darbus. Joje sukurta ir nuolatos atnaujinama apie dešimt laboratorinių darbų iš lazerių fizikos ir netiesinės optikos. Mokomąją lazerių laboratoriją sudaro pasitarimų patalpa ir laboratorijos patalpa, kurioje atliekami eksperimentiniai laboratoriniai darbai. Pasitarimų patalpos plotas yra ~35 kv. m. Laboratorijos patalpa užima ~55 kv. m. Joje yra 7 optiniai stalai, ant kurių išdėstyti laboratoriniai darbai. Laboratorijoje visų Fizikos fakulteto studijų programų studentai nuo 1-ojo bakalauro studijų kurso iki 1-ojo magistrinių studijų kurso susipažįsta su kietakūniais tiek diodinio, tiek lempinio kaupinimo lazeriais, dujiniais lazeriais, jų sandara ir veikimo principais; įgyja eksperimentavimo įgūdžių darbui su lazerine technika bei lazerio spinduliuote; įtvirtina tiesinės ir netiesinės optikos pagrindus. Be to, šioje laboratorijoje kelerius metus darbus atlikdavo buvusio Vilniaus pedagoginio universiteto studentai. Laboratorijoje esanti lazerinė, registravimo bei matavimo technika, aukšto tikslumo mechanika, tikslūs optiniai elementai, kristalai anksčiau buvo įgyjami ir kasmet atnaujinami vien tik Kvantinės elektronikos katedros lėšomis. Tik nuo 2010 m. laboratorijos įranga papildoma ir atnaujinama iš projekto „Medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų bei aukštojo mokslo studijų šiose proveržio kryptyse infrastruktūros kūrimas (LaMeTech infrastruktūra)”. Visa laboratorijos įranga naudojama vien tik studentų mokymo tikslais. 1980 m. įkurta laboratorija rūpintis pirmiausia buvo pavesta prof. R. Rakauskui, vėliau tuo ilgai rūpinosi prof. G. Dikčius. Vėliau visos katedros mokslinės grupės prisidėjo komponentais bei technine priežiūra tobulindamos esamus laboratorinius darbus, kad jie būtų kuo patikimesni, ir kurdamos naujus šiuolaikiškesnius. Dabartinius laboratorinius darbus sukūrė ir sukomplektavo prof. V. Sirutkaitis, dr. R. Grigonis, dr. A. Matijošius, dr. R .Antipenkov, dr. L. Giniūnas, A. Čiburys ir dr. O. Balachninaitė. Dalį įrangos šiai laboratorijai padovanojo UAB „Eksma“. 2002 m. Mokomoji lazerių laboratorija įsteigta kaip atskiras katedros padalinys. Mokomosios lazerių laboratorijos vedėju 2002–2013 m. buvo dr. A. Matijošius, o nuo 2013 m. jai vadovauja A. Čiburys. Jie abu aktyviai rūpinosi anksčiau ir rūpinasi dabar šios svarbios mokomosios laboratorijos tolimesne plėtra. 1998 m. pirmasis po Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo Mokomojoje lazerių laboratorijoje atliktas remontas buvo tarsi paskatinimas, davęs pradžią vykdyti kitus infrastruktūros remonto bei plėtros darbus Kvantinės elektronikos katedroje ir Lazerinių tyrimų centre.

Mokomoji lazerių laboratorija kartu yra ne tik Kvantinės elektronikos katedros, bet ir Fizikos fakulteto reprezentacinė laboratorija. Kasmet joje surengiama daugiau nei 30 ekskursijų, kuriose dalyvauja tiek Lietuvos moksleiviai, mokytojai, studentai, tiek užsienio svečių delegacijos.

 

Mokomoji lazerių laboratorija

Laboratoriniai darbai:

 

1. Laboratorinis darbas KE-1: He-Ne lazerio tyrimas

Laboratorinis darbas KE1.pdf 

Susijusios temos:

 • He-Ne lazeris
 • Rezonatoriaus modos
 • Rezonatoriaus stabilumo kriterijus
 • Generuojamos optinės lazerinės spinduliuotės priklausomybė nuo rezonatoriaus konfigūracijos
 • Optinio pluošto sklidimas rezonatoriuje

 KE1

2. Laboratorinis darbas KE-2: Laisvos veikos kietakūnio IAG:Nd lazerio tyrimas

 Laboratorinis darbas KE2.pdf

Susijusios temos:

 • IAG:Nd lazeris
 • Užpildos apgrąža
 • Optinis kaupinimas
 • Tangentinis efektyvumas
 • Laisvoji veika
 • Optimalūs išvadinio veidrodžio parametrai

 

KE2

 

3. Laboratorinis darbas KE-3: Pasyviai moduliuotos kokybės IAG:Nd lazerio tyrimas

Laboratorinis darbas KE3.pdf

 Susijusios temos:

 • IAG:Nd lazeris
 • Kokybės moduliacija
 • Pasyvių kokybės moduliatorių veikimo principai
 • Lazerinių impulsų parametrai

KE3

4. Laboratorinis darbas KE-4: Lazerio spinduliuotės savybių tyrimas

Laboratorinis darbas KE4.pdf

 Susijusios temos:

 • He-Ne lazeris
 • Lazerinis diodas
 • Lazerio spinduliuotės spektrinės charakteristikos
 • Fabri-Pero interferometras
 • Erdvinis  ir laikinis koherentiškumas

 

KE4

5. Laboratorinis darbas KE-5: Išilginio diodinio kaupinimo IVO4:Nd lazerio tyrimas

Laboratorinis darbas KE5.pdf 

Susijusios temos:

 • Optinis diodinis kaupinimas
 • Rezonatoriaus savybės
 • Stabilumo kriterijai
 • Lazerio relaksaciniai svyravimai

 

 KE5

6. Laboratorinis darbas KE-6: Lazeriniai Gauso pluoštai

Laboratorinis darbas KE6.pdf

 Susijusios temos:

 • Pluošto skirstinio matavimas
 • Gauso pluoštai
 • Skersinės modos
 • Artima ir tolima zona
 • M2 matavimas

 

KE6

7. Laboratorinis darbas KE-7: Puslaidininkinio lazerinio diodo tyrimas

Laboratorinis darbas KE7.pdf

Susijusios temos:

 • p-n sandūra
 • Puslaidininkinis lazerinis diodas
 • Lazerinės veikos slenkstis
 • Diferencialinis kvantinis našumas
 • Lazerinio diodo spinduliuotės poliarizacinės charakteristikos
 • Lazerinio diodo spinduliuotės spektrinės charakteristikos

 

KE7

8. Laboratorinis darbas KE-8: Vaizdų perdavimo šviesolaidine pyne tyrimas

Laboratorinis darbas KE8.pdf

Susijusios temos:

 • Šviesolaidžių sandara
 • Skaitmeninė apertūra
 • Šviesolaidinė pynė ir jos sandara
 • Mikroskopo ir šviesolaidinės pynės skiriamoji geba

 

KE8

9. Laboratorinis darbas NO-1: Antrosios optinės harmonikos generavimas

Laboratorinis darbas NO1.pdf

Susijusios temos:

 • Antrosios optinės harmonikos generavimas
 • Fazinis sinchronizmas
 • Netiesiniai optiniai kristalai

 

NO1


Adresas: Kvantinės elektronikos mokomoji laboratorija, Saulėtekio al. 9, III rūmai, 522 kab. Vilnius

Laboratorijos vedėjas: Arūnas Čiburys